utorak

SNJEŽANA ALEKSIĆ

Uzorak Slike

Snježana Aleksić rođena je u Zagrebu 1968. godine gdje je i završila Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u klasi
Antuna Mateša, grafički odjel. Diplomirala je na zagrebačkom Fakultetu za defektologiju 1995. godine i kao profesor defekktolog neko vrijeme radi u ustanovama u Rijeci i Zagrebu, a slikarstvom se nastavlja profesionlno baviti kao član likovne udruge Fortuna-Art iz Zagreba, Akademije-Art Hrvatskog likovnog društva. Izlagala je samostalno i grupno, te je sudjelovala u radu brojnih likovnih kolonija u zemlji i inozemstvu posebno onih humanitarnog značaja. Živi i radi u Zagrebu, Braće Domany 6, tel. 01/384 45 66, mob. 091/590 35 41, e-mail: snjezana.aleksic@zg.t-com.hr

Nema komentara: